Carillon De Rijp

Terugkeer carillon in De Rijp
Twee ton voor een carillon!

Carillon

De Rijp heeft in vroeger tijden een carillon gehad, naar een ontwerp van Jan Adriaanszoon Leeghwater. Het klokkenspel of de beiaard (ook benamingen voor een carillon), werd op gezette tijden bespeeld door een beiaardier. Met de grote brand van De Rijp in 1654 werd ook het carillon verwoest.

De klanken van een carillon zouden in een prachtig dorp als De Rijp zeer welkom zijn. Een klinkend middelpunt dat mensen als gezellig en karakteristiek ervaren. Velen zijn het erover eens dat een klokkenspel hoort bij een dorp als De Rijp.

Beluister hier een carillon:

 

De toren van de Grote Kerk in De Rijp is zeer geschikt voor terugkeer van een carillon. De kosten hiervoor, inclusief een veiliger toegang, de aanpassing van de luidklokken en de restauratie van het historische torenuurwerk bedragen € 215.000,-.

Op initiatief van Christiaan Winter, beiaardier in dienst van de gemeente Alkmaar, een aantal medestanders en met ondersteuning van de gemeente is daarom de Stichting Carillon De Rijp opgericht. De stichting heeft als doel het benodigde kapitaal op te halen en dat aan te wenden voor de realisatie van het carillon in De Rijp.

Nu de gemeente Graft-De Rijp per 1 januari 2015 is gefuseerd met de gemeente Alkmaar kan het carillon worden beschouwd als een soort blijvende herinnering aan de voormalige gemeente Graft-De Rijp en draagt daarmee bij aan het behoud van de eigen identiteit van De Rijp.

Adopteer een klok!
Helpt u mee om het carillon terug te brengen in de Grote Kerk?
Dit kunt u doen door een (onder)deel van het carillon te sponsoren.
Adopteer een klok
Help mee en breng het carillon terug in de Grote Kerk
De kosten voor de terugkeer van een carillon in de toren van de Grote Kerk in De Rijp, inclusief een veiliger toegang, de aanpassing van de luidklokken en de restauratie van het historische torenuurwerk bedragen € 215.000,-. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen worden fondsen en bedrijven aangeschreven en is ondersteuning door de gemeente toegezegd. Maar ook u, als particulier, ondernemer, buurtvereniging of anderzins, kunt uw steentje bijdragen!

Adopteer daarom een klok (of ander onderdeel)!


Bekijk hier de complete KLOKKENLIJST (pdf) >>>

Kijk wat u nog kunt adopteren en doe mee via dit FORMULIER >>>

Tot nu toe is er ingezameld: € 70.138,--


FAQ
Veel gestelde vragen over het carillon in De RijpNieuws
Over het carillon in De Rijp

Carillons
Wat is een carillon?

Een carillon is een muziekinstrument dat bestaat uit ten minste 23 gegoten bronzen klokken in vaste ophanging, afgestemd in chromatische volgorde (in halve toonafstanden). Samen klinken ze harmonisch. De meeste carillons bevinden zich in een toren. Een beiaard wordt zowel bespeeld door een beiaardier (met klavier, met houten stokken en pedalen die zijn aangesloten op klepels) als door een automatisch speelwerk dat op gezette tijden een vaste verzameling melodieën kan laten horen. De beiaard is het zwaarste van alle bestaande muziekinstrumenten: bij de grootste exemplaren kan het gewicht van de klokken alleen al oplopen tot 100 ton. De grootste concentratie van beiaarden bevindt zich in de lage landen: Nederland, België en het noorden van Frankrijk.

Voor het hele en halve uur worden de slagklokken gebruikt. De grote klok wordt voor het hele uur aangeslagen met een hamer en de kleine klok voor het halve uur, waarbij de klok niet beweegt. De slagmomenten worden automatisch, via de atoomklok, aangestuurd.

De klokken bewegen alleen bij het luiden van een of beide klokken. Bij dodenherdenking of begrafenissen wordt de grote klok geluid. Beide klokken worden geluid bij feestelijkheden. Momenteel gebeurt dat met een druk op de knop. In de toekomst zal dat beieren wellicht plaatsvinden door leden van een klokkenluidersgilde.

Voor het introduceren van een voorslag is een carillon nodig, althans meerdere klokken. De voorslag is vergelijkbaar met het melodietje, voorafgaand aan de tijdslag, van de Big Ben in Londen. Het duurt maximaal 20 seconden, afhankelijk van het melodietje. Het melodietje wordt computergestuurd gebracht, al of niet bij de uur- en halfuurslag. Het carillon kan verder worden ingezet (zowel automatisch al met de hand bespeeld) bij speciale gelegenheden.


Het carillon
(oorlogsjaar 1941)

Ik zag de mensen in de straten
hun armoe en hun grauw gezicht, -
toen streek er over de gelaten
een luisteren, een vleug van licht.

Want boven in de klokketoren
na 't donker-bronzen urenslaan
ving, over heel de stad te horen,
de beiaardier te spelen aan.

Valerius: - een statig zingen
waarin de zware klok bewoog,
doorstrooid van lichter sprankelingen,
'Wij slaan het oog tot U omhoog.'

En één tussen de naamloos velen,
gedrongen aan de huizenkant
stond ik te luist'ren naar dit spelen
dat zong van mijn geschonden land.

Dit sprakeloze samenkomen
en Hollands licht over de stad -
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen
zo bitter, bitter liefgehad.

Ida Gerhardt
In: Het veerhuis, 1945.

De Rijp
Parel in het Land van Leeghwater

Sfeervol, monumentaal, levendig en geliefd. Het Noord-Hollandse De Rijp, toeristische parel in het Land van Leeghwater, staat al eeuwen stevig op de kaart. In de zestiende eeuw werd De Rijp al 'beste dorp van Holland' genoemd. Die titel kreeg de plaats van Jan Adriaanszoon Leeghwater, een in 1575 geboren Rijper en beroemd molenbouwer en waterbouwkundige. Hij ontwierp het Raadhuis met Waag en maalde de aanpalende Beemster droog. Ook een eeuw later was het goed toeven in De Rijp. In het begin van de 17e eeuw kende het dorp een enorme bloei dankzij de haringvangst. Ook de walvisvaart bracht De Rijp rijkdom; rond 1680 bestond de walvisvloot uit negentien Groenlandvaarders. Zij brachten traan en walvisproducten naar Zaandam, die met kleinere schepen naar De Rijp werden gevaren. Drie grote branden, waarvan één, in 1654, tweederde van het dorp verwoestte, weerhielden de inwoners er niet van hun succesvolle periode voort te zetten. Het dorp werd weer opgebouwd.

Nu, in de 21e eeuw, is De Rijp een zeer aantrekkelijke woon- en verblijfplaats. Zijn zuivere zeventiende-eeuwse sfeer, gemêleerde samenstelling van bevolking, prima horeca, detailhandel en andere bedrijvigheid, een levendig verenigingsleven en volop evenementen, maken niet alleen wonen en werken in De Rijp fijn, maar zorgen ook voor een grote toeloop van bezoekers. De smalle straatjes met huizen met houten topgevels dragen bij aan een ongekend intieme sfeer. Na de glorieuze Koningsdag in 2014, waarbij het hele land via de media heeft kunnen kennismaken met De Rijp, weten nog meer toeristen de parel in beschermd natuurgebied Eilandspolder te vinden.
Met circa 120 fraai gerestaureerde Rijksmonumenten en 27 Gemeentelijke monumenten - waaronder een groot aantal huizen - is het dorp tot 'beschermd dorpsgezicht' verklaard. Ook het Raadhuis met de Waag, de Grote Kerk (1655) - beroemd door zijn 23 gebrandschilderde ramen - zien er uit als eeuwen terug. Museum In 't Houten Huis verhaalt uitgebreid over de roemruchte historie. In feite staat dit bolwerk van historie in één groot openluchtmuseum...

Met dank aan Frederique en Julian Roodhart voor het beschikbaar stellen van de foto's.
Stichting
Markant Comité van Aanbeveling
Toen Christiaan Winter, die het plan voor een carillon in De Rijp opvatte, vervolgens poolshoogte nam in de kerktoren of plaatsing fysiek mogelijk was en bij de gemeente informeerde of zijn plan zou kunnen worden ondersteund, vond snel medestanders. De daarop samengestelde Stichting Carillon De Rijp vond de volgende mensen bereid plaats te nemen in het Comité van Aanbeveling:

 • P.M. (Piet) Bruinooge, Burgemeester van de gemeente Alkmaar
 • H.R. (Ria) Oosterop-van Leussen, oud-burgemeester van de voormalige gemeente Graft-De Rijp
 • J.W. (Johan) Remkes, Commissaris van de Koning voor de Provincie Noord-Holland
 • J.M. (Jaap) van der Veen, Vicevoorzitter Stichting Oude Hollandse Kerken
 • B. (Bernard) Winsemius, Beiaardier van de Nieuwe Kerk in Amsterdam en oud-beiaardier van o.m. Wester- en Zuidertoren te Amsterdam en St.Bavotoren te Haarlem

Het bestuur van Stichting Carillon De Rijp bestaat uit:

 • voorzitter F.C. (Fred) Hoek, voormalig projectleider en - coördinator in de bouw, bestuurslid diverse verenigingen
 • secretaris F.T. (Fré) Harmsen, oud-wethouder gemeente Graft-De Rijp, bestuurslid diverse stichtingen
 • penningmeester M.A.C. (Gré) Vredevoort-van Straaten, hoofd financiële administratie onderwijsorganisatie
 • H.A. (Henk) van Olst, oud-predikant van De Dom in Utrecht
 • R.J.J. (Rob) Weetink, KLTZT b.d., vrijwilliger Prinsenstichting Purmerend
 • A.P. (Paul) Roem, notaris in De Rijp
 • M.C. (Marie-Christine) Koestal, ondernemer
Beiaardier
Bijzonder adviseur: Christiaan Winter
Chrisitaan Winter

Beiaardier en bijzonder adviseur van Stichting Carillon De Rijp studeerde tussen 1985 en 1993 aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek en het Utrechts Conservatorium. Naast kerkmuziek studeerde hij daar orgel bij onder anderen Kees de Wijs, Kees van Houten en Reitze Smits en koordirectie bij Reinier Wakelkamp en Krijn Koetsveld. In 2004 vervolgde hij zijn muzikale opleiding bij Bernard Winsemius en Henk Verhoef aan de Nederlandse Beiaardschool, alwaar hij in 2007 de graad van Master of Music behaalde.

Christiaan Winter is sinds 1996 kerkmusicus van de Oude Kerk in Amsterdam. Daarnaast is hij dirigent van het Amsterdams vocaal ensemble Duodektet en het Vocaal Kerkmuziek Ensemble, bestuurslid van de Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek en Beiaard Centrum Nederland. Ook was hij redactielid van het nieuwe liedboek voor de Protestantse Kerken dat in 2013 verscheen. Sinds 2009 is Chistiaan Winter stadsbeiaardier van Alkmaar. Hij verzorgt de vaste carillonbespelingen.Contact
Contactinformatie Stichting Carillon De Rijp
Stichting Carillon De Rijp
Secretariaat: Oosterpark 7
1483 AM De Rijp
0299 67 19 61
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bank: NL31 RABO 0153 2788 97
Hide Main content block